BPW-Taiwan Board Members | International Federation of BPW, Taiwan

BPW-Taiwan Board Members

BPW-Taiwan Board Members (2015.1.1-2016.12.31)

President: Lu Hsiu-lien Annette

Vice-Presidents:
1. Mei-Nu Yu –Taipei II Club
2. Ming-Ming Chao-Taichung Club
3. Hui-Ju Pan- Kaohsiung II Club

Standing Directors: Han-Jung Lin -Taipei Tenyuan Club

Board of Directors:
1. Shirley L. Chang –Taipei II Club
2. Sophia Chen –Taipei II Club
3. Ying-Hua Hung-Taipei Tenyuan Club
4. Chin-Hwa Yang Teng-Taoyuan Club
5. Tzung-Ling Tsai-Taoyuan Club
6. Shu-Miao Tsai-Taoyuan Club
7. Chiung-Yao, Chuang-Taichung Club
8. Yu-Wen Ting- Kaohsiung II Club
9. Tsui-Lien Cheng- Kaohsiung II Club
10. Yu-Chia Lin-Pingtung Club

Standing Supervisor: Mei-Chin Lan- Taipei Tenyuan Club

Board of Supervisors:
1. Grace Zhong-Taoyuan Club
2. Yu-Chu Tu-Taichung Club
3. Mei-Hua, Lin- Kaohsiung II Club
4. Shu-Yueh Hung-Pingtung Club